Being a woman to being a peshmerga, «those who confront death»

- Inside the camp for Komala, in Sulaymaniyah province, a group of men and women peshmerga who have recently finished their military training test their guns.

- Male and female Kurdish peshmergas learning to use their guns inside the military training camp of the Komala party of Iranian Kurdistan.

- Kurdish peshmergas during their politics theory training course inside the military training camp of the Komala party of Iranian Kurdistan.

- Portrait of Tina, a Kurdish peshmerga inside the camp of the Kurdistan Democratic Party of Iran. Like many other girls her age, following the social pressures in Iran she fled to southern Kurdistan to join the group. While fighting for Kurdish rights, Tina explained that she also learned about her rights as a woman.

- Zilan, a female PJAK guerrilla, binds her hair before starting her daily routines inside the camp located in Qandil, southern Kurdistan.

- Kurdish female peshmergas of the 2nd Battalion during their daily military training. The 2nd Battalion comprises exclusively of 550 female peshmergas and is the only official female branch of the Kurdish National Army. This battalion is responsible for defending Kurdistan against ISIS, alongside male battalions. In Sulaymaniyah, southern Kurdistan, in July 2014.

© Maryam Ashrafi

Türkler Kabaktepe’yi işgal ettikleri zaman, karşı tepede Kürt bağımsızlık bayrağı dalgalanıyordu. Burayı savunacak gücümüz olmadığı için, arada birkaç kişi gidip orada görünüyordu. Türkler bir türlü buraya yaklaşma cesareti gösteremediler. Bayrak sonuna kadar orada kaldı.

Îhsan Nûrî Paşa

Hiçbir şey özgürlük ve bağımsızlıktan daha değerli olamaz !

Türkler Kabaktepe’yi işgal ettikleri zaman, karşı tepede Kürt bağımsızlık bayrağı dalgalanıyordu. Burayı savunacak gücümüz olmadığı için, arada birkaç kişi gidip orada görünüyordu. Türkler bir türlü buraya yaklaşma cesareti gösteremediler. Bayrak sonuna kadar orada kaldı.

Îhsan Nûrî Paşa

Hiçbir şey özgürlük ve bağımsızlıktan daha değerli olamaz !

xerzê gulê, xerzê gulê
ava mezin tê xulxulê
şerfedîn sar êzîdî lê
şerfedînê, şerfedînê
şerfedînê jî dînê min e

xerzê gulê, xerzê gulê
ava mezin tê xulxulê
av, kanî hildan li Mûsilê
şerfedînê, şerfedînê
şerfedînê jî dînê min e

xeber bidin li Kurdistanê
bila qewîm kin îmanê
şerfedîn mîr li dîwanê
şerfedînê, şerfedînê
şerfedînê jî dînê min e

Lalîşa Nûranî / Duhok / başûrê Kurdistanê

xerzê gulê, xerzê gulê
ava mezin tê xulxulê
şerfedîn sar êzîdî lê
şerfedînê, şerfedînê
şerfedînê jî dînê min e

xerzê gulê, xerzê gulê
ava mezin tê xulxulê
av, kanî hildan li Mûsilê
şerfedînê, şerfedînê
şerfedînê jî dînê min e

xeber bidin li Kurdistanê
bila qewîm kin îmanê
şerfedîn mîr li dîwanê
şerfedînê, şerfedînê
şerfedînê jî dînê min e

Lalîşa Nûranî / Duhok / başûrê Kurdistanê

Yek nabe ba çar

dû dakat ba çend ?iki kere iki kaç eder ?

wek dûrima le maktab berzan ema apirsî dû dana dû dakat ba çend, hemû danûsî dakat ba çardaha hatırlıyorum okulda bize iki kere ikinin kaç ettiğinin sorulduğunu, herkes dört cevabını verirdi

ka çî a minama bana gelince

le hesaba namrey kam dehenewa dahatma xwarmatematik notlarım her zaman kötüydü

awîş tenya le ber away ley min wa bû dû dana dû dabê ba yek sadece bana göre iki kere iki bir ederdi

nabê ba çardört etmez

ley min wa bûçünkü bana göre

didan û dû lêw û ziman nabin ba çar diş, iki dudak ve dil dört etmez

dabin ba zarbir dil olur

ba tegrayî dakin hawarkendi haklarını savunurlar

ley min wa bûçünkü bana göre

dû dast û dû lakî mirov nabin ba çar insanın iki eli ve iki kolu dört etmez

le daşik dawa dena karbir vucüd olarak ortak çalışırlar

ley min wa bûçünkü bana göre

garak, xanû, kolan, şaqam nabin ba çar komşu, ev, cadde, sokak dört etmez

dabin ba şarbir şehiri oluştururlar

ku da dajîn dewlemend û xalkî hejarorda zenginler ve fakirler birlikte yaşar

ley min wa bûçünkü bana göre

qolqe û rişa û luq û gelaw nabin ba çar gövde, kök, dal ve yaprak dört etmez

dabin ba darbir ağacı oluştururlar

himde kurt û himde dirêj wekû çinar kavlağan gibi hem kısa hem de uzun

ley min wa bûçünkü bana göre

evîn û dil, ciwanîn û pakî nabin ba çar aşk ve gönül, güzellik ve saflık dört etmez

dabin ba yar le ley dildaraşık için aşkı oluştururlar

ew hemû hewat “dû ba dû dabin ba yek nabin ba çar”bütün bu örnekleri “iki kere iki bir eder dört değil”

yek car zorin, belam le çwên hêjmarsonsuza kadar sayabiliriz

tenya awandey dizanim ama ben sadece şunu biliyorum

eger leçim pir parçakinbedenimi bin parçaya parçasalar

qinde li jêr gulawrekbar, biçim li ser darbeni kurşuna dizseler, beni ağaca assalar

qisey dilim de li ser dar kalbimin söylediğini dile getiriyorum

Kurdistan her welatek û nabe ba çarKürdistan bir ülkedir, dört parça değil

Pêşawa Qazî Mihemed

Yek nabe ba çar

dû dakat ba çend ?
iki kere iki kaç eder ?

wek dûrima le maktab berzan ema apirsî dû dana dû dakat ba çend, hemû danûsî dakat ba çar
daha hatırlıyorum okulda bize iki kere ikinin kaç ettiğinin sorulduğunu, herkes dört cevabını verirdi

ka çî a min
ama bana gelince

le hesaba namrey kam dehenewa dahatma xwar
matematik notlarım her zaman kötüydü

awîş tenya le ber away ley min wa bû dû dana dû dabê ba yek
sadece bana göre iki kere iki bir ederdi

nabê ba çar
dört etmez

ley min wa bû
çünkü bana göre

didan û dû lêw û ziman nabin ba çar
diş, iki dudak ve dil dört etmez

dabin ba zar
bir dil olur

ba tegrayî dakin hawar
kendi haklarını savunurlar

ley min wa bû
çünkü bana göre

dû dast û dû lakî mirov nabin ba çar
insanın iki eli ve iki kolu dört etmez

le daşik dawa dena kar
bir vucüd olarak ortak çalışırlar

ley min wa bû
çünkü bana göre

garak, xanû, kolan, şaqam nabin ba çar
komşu, ev, cadde, sokak dört etmez

dabin ba şar
bir şehiri oluştururlar

ku da dajîn dewlemend û xalkî hejar
orda zenginler ve fakirler birlikte yaşar

ley min wa bû
çünkü bana göre

qolqe û rişa û luq û gelaw nabin ba çar
gövde, kök, dal ve yaprak dört etmez

dabin ba dar
bir ağacı oluştururlar

himde kurt û himde dirêj wekû çinar
kavlağan gibi hem kısa hem de uzun

ley min wa bû
çünkü bana göre

evîn û dil, ciwanîn û pakî nabin ba çar
aşk ve gönül, güzellik ve saflık dört etmez

dabin ba yar le ley dildar
aşık için aşkı oluştururlar

ew hemû hewat “dû ba dû dabin ba yek nabin ba çar”
bütün bu örnekleri “iki kere iki bir eder dört değil”

yek car zorin, belam le çwên hêjmar
sonsuza kadar sayabiliriz

tenya awandey dizanim
ama ben sadece şunu biliyorum

eger leçim pir parçakin
bedenimi bin parçaya parçasalar

qinde li jêr gulawrekbar, biçim li ser dar
beni kurşuna dizseler, beni ağaca assalar

qisey dilim de li ser dar
kalbimin söylediğini dile getiriyorum

Kurdistan her welatek û nabe ba çar
Kürdistan bir ülkedir, dört parça değil

Pêşawa Qazî Mihemed